Loading...
HƯỚNG DẪN NẠP


Nạp trực tiếp ingame bằng COINZ

*Hình thức quy đổi COINZ in game chỉ mở trong khoảng thời gian sự kiện nhất định

Bước 1:  Nạp COINZ tại đây: NẠP COINZ 

- Để thanh toán ingame bằng COINZ tài khoản phải có đủ số COINZ cần thanh toán.

Bước 2: Tiến hành Đăng nhập vào game

Bước 3: Nhấn chọn Gói mà bạn muốn mua 

Bước 4: Chọn Thanh Toán COINZ 

Bạn sẽ nhận được thông báo mua gói thành công và nhận được vật phẩm tương ứng.

*Lưu ý:
Tài khoản phải có đủ số COINZ tương ứng với gói nạp mới hiển thị lựa chọn mua bằng COINZ 
- Nếu chọn nhầm gói hoặc muốn hủy giao dịch (trong trường hợp chưa tiến hành thanh toán và chưa trừ COINZ) bạn vui lòng chọn thanh toán Google Play/ App Store và chọn Hủy.
- Nếu không nhận được vật phẩm hoặc cần hỗ trợ, vui lòng Gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây: Hỗ trợ hoặc fanpage chính thức của game.