Loading...
HƯỚNG DẪN NẠP


Hướng Dẫn Nạp ATM/Visa, Master, JCB

Sau khi Đăng Nhập vào https://pay.gamz.vn/

Bước 1: Chọn Nạp COINZ > Nạp ATM/Visa, Master, JCB

Bước 2: Chọn Mệnh giá muốn nạp, bạn nhận được thêm 5% COINZ P khuyến mãi dựa trên số COINZ nạp. Ví dụ: Nạp 10.000 đồng, bạn nhận được 100 COINZ và 5 COINZ P (COINZ P là COINZ khuyến mãi được sử dụng để mua các vật phẩm sự kiện được bán trong các dịp đặc biệt.)

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin thanh toán, nhập mã Xác thực và Đồng ý với Điều khoản thanh toán > Xác Nhận Thanh Toán

Bước 4: Chọn phương thức bạn muốn sử dụng và tiến hành nhập các thông tin cần thiết. Tại đây bạn có thể sử dụng thẻ Visa, Master, thẻ ATM các ngân hàng, và thanh toán bằng mã QR Code  > Thanh Toán

 

Bạn sẽ nhận được thông báo Nạp Thành Công:

*Lưu ý: Không tắt trình duyệt trong quá trình thực hiện Nạp cho đến khi có kết quả thanh toán.