Loading...
HƯỚNG DẪN NẠP


Hướng Dẫn Nạp Qua Ví MOMO và Ví APPOTA

Sau khi đăng nhập vào: https://pay.gamz.vn/

Bước 1: Chon Nạp COINZ

Bước 2: Chọn Nạp MOMO/ Nạp ví APPOTA > Tiếp tục

Bước 3: Chọn Mệnh giá tiền

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin thanh toán và Nhập mã xác thực

Bước 5: Mở ứng dụng MOMO/ Ví APPOTA trên điện thoại của bạn, Quét mã QR CODE để tiến hành thanh toán

Bạn sẽ nhận được thông báo Nạp số COINZ tương ứng Thành Công:

*Lưu ý:

- Mã QR CODE chỉ có hiệu lực trong 10 phút.
- Không tắt trình duyệt trong quá trình thực hiện Nạp cho đến khi có kết quả thanh toán.