Loading...
HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN


Hướng Dẫn Nạp Bằng Thẻ Cào

Sau khi đăng nhập vào: https://pay.gamz.vn/

Bước 1: Chon Nạp COINZ > Nạp Thẻ Cào > Tiếp tục

Bước 3: Chọn Loại thẻ bạn muốn sử dụng: GATE / THẺ VCOIN

Bạn nhận được thêm 5% COINZ P khuyến mãi dựa trên số COINZ nạp vào. Ví dụ: Nạp thẻ 10.000 đồng, bạn nhận được 100 COINZ và 5 COINZ P (COINZ P là COINZ khuyến mãi được sử dụng để mua các vật phẩm sự kiện được bán trong các dịp đặc biệt.)

Bước 4:

- Đối với thẻ GATE: Tiến hành Nhập Seri thẻ, Pin thẻ và Mã xác thực > Xác Nhận Thanh Toán

- Đối với Thẻ VTC: Nhập Mã Xác thực > Tiếp tục. Bạn sẽ được chuyển đến trang thanh toán của VTC, tiến hành nhập Seri và Mã thẻ > Nạp tiền

Bạn sẽ nhận được thông báo Thanh Toán Thành Công:

*Lưu ý:
- Không tắt trình duyệt trong quá trình chờ kết quả thanh toán.