Loading...
HƯỚNG DẪN NẠP


Hướng Dẫn Nạp Bằng Thẻ Cào

Sau khi đăng nhập vào: https://pay.gamz.vn/

Bước 1: Chon Nạp COINZ > Nạp Thẻ Cào > Tiếp tục

Bước 3: Chọn Loại thẻ bạn muốn sử dụng: GATE / THẺ VCOIN/ THẺ GOSU/ THẺ APOTA/ GAMZ VOUCHER

 

Bước 4:

- Đối với thẻ GOSU/GATE/GAMZ VOUCHER/ THẺ APPOTA: Tiến hành Nhập Seri thẻ, Pin thẻ và Mã xác thực > Xác Nhận Thanh Toán

- Đối với Thẻ VTC: Nhập Mã Xác thực > Tiếp tục. Bạn sẽ được chuyển đến trang thanh toán của VTC, tiến hành nhập Seri và Mã thẻ > Nạp tiền

Bạn sẽ nhận được thông báo Thanh Toán Thành Công:

*Lưu ý:
- Không tắt trình duyệt trong quá trình chờ kết quả thanh toán.