Loading...
HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN


Hướng Dẫn Nạp Vào Game

Sau khi Đăng Nhập vào https://pay.gamz.vn/

Bước 1: Chọn Game mà bạn muốn nạp, Ví dụ: Animiya - Epic Battles

Bước 2: Tiến hành Chọn Máy ChủChọn Nhân Vật bạn muốn nạp

Bước 3: Chọn Gói cần nạp và Xác nhận Thanh Toán

Nhận được thông báo thành công tức là tài khoản Game của bạn đã được nạp vào gói tương ứng: